Logo GentVertaalt

Niet‑algemeen
Belgisch‑Nederlands
Belgisch‑Nederlands Landneutraal Nederlands Nederlands‑Nederlands Niet‑algemeen
Nederlands‑Nederlands
Opmerkingen Bronnen
zo plat als een vijg
zo plat als een pannenkoek
zo plat als een dubbeltje
Dikke Van Dale
pan
braadpan
steelpan
koekenpan
zie ook: pan (Nederlands-Nederlands) Dikke Van Dale
lastenboek
bestek
Dikke Van Dale
meteen
zo
(zo) dadelijk
gelijk

Schiet op, de voorstelling begint gelijk.
Ook in België wordt gelijk weleens in deze betekenis gebruikt, ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of gelijk in deze betekenis ook in België tot de standaardtaal te rekenen is. Taalunieversum
leder, lederen
voederen, voederde
mede (dat is mede de oorzaak van …)
leer, leren
voeren, voerde
mee, deels
De overgang van -ede- naar -e- is in NL al verder gevorderd. In BE zijn sommige vormen op -ede- nog neutraal, in NL komen die ook al eerder archaïsch over (net als broeder, weder, neder).
weerhouden
selecteren
in aanmerking nemen
in overweging nemen
rekening houden met
ingaan op
gevolg geven aan

Weerhouden is uitsluitend standaardtaal in de betekenis ‘beletten, tegenhouden’ (bv. «Dat zal mij er niet van weerhouden om toch te gaan.») De andere betekenissen die in BE voorkomen, behoren niet tot de standaardtaal. Taalunieversum
maïs
mais
Dikke Van Dale
nefast


Dat voorval was nefast voor de feestvreugde
rampzalig, noodlottig
± een heuse opdoffer ...

Dat voorval zette een domper op de feestvreugde
funest
Vlamingen zijn er erg verbaasd over dat Nederlanders 'nefast' niet gebruiken en soms zelfs niet begrijpen. Dikke Van Dale
Gele Boekje
transfo
transformator
trafo
Dikke Van Dale
telkens (voegwoord)
telkens als
telkens wanneer
elke keer als/dat/wanneer
Het voegwoord telkens is standaardtaal in België volgens zowel Taalunieversum als het Gele Boekje, en zelfs VRT-taal volgt nu dit advies en keurt het niet langer expliciet af. VRT-taal
Taalunieversum
Taalunieversum